Naschoolse dagbehandeling

De naschoolse dagbehandeling is een intensieve behandeling voor schoolgaande jongeren die op de wachtlijst staan van Jeugdzorg & Gezinsvoogdij Bonaire om eventueel uit huis geplaatst te worden en voor jongeren die woonachtig zijn in de leefgroep binnen het LVH en Kas di Karko. De jongeren worden vanaf het moment dat ze op de wachtlijst komen behandeld en dit kan een eventuele opname in de leefgroep voorkomen. Doordat de jongeren al bekend zijn met de werkwijze van stichting Project kan dit een eventuele plaatsing in het LVH of Kas di Karko vergemakkelijken. Voor de jongeren van de leefgroep binnen het LVH of Kas di Karko kan het proces van weer naar huis versneld worden.

De naschoolse dagbehandeling vindt tevens plaats in het activiteitencentrum van stichting Project en is open van maandag t/m vrijdag (12.30-17.00 uur), ook tijdens schoolvakanties. De jongeren worden door de bus van de stichting opgehaald en thuis gebracht. In de middag krijgen zij een lunch aangeboden. Binnen de naschoolse dagbehandeling zijn er 2 vaste groepsopvoeders die de groep aansturen. Zij zijn getraind in het observeren en rapporteren, schrijven van programmering, het werken met thema’s en geven van activiteiten.