De setting

Er is enorm veel ponerende geestdrift nodig om kinderen met sterke handhavingspatronen over de drempel heen te krijgen om het leuk te vinden met elkaar iets te gaan doen. De groepsopvoeder moet het dan ook zo verleidelijk voorstellen dat de interesse en sociale behoefte worden gewekt. Daarvoor is in eerste instantie een enthousiasmerend en levensechte setting nodig. Daarom vindt de behandeling plaats in een situatie die het begin moet zijn van een route, het ‘grote verhaal’. De dagbehandeling en de naschoolse dagbehandeling van Stichting Project vinden plaats binnen een levensecht activiteitencentrum (Surfvillage, het grote verhaal) die bestaat uit een zeilmakerij, surfplankenreparatie, timmerwerkplaats, hindernisbaan, hostel en horeca keuken. De cultuur en stijl van de Surfvillage is avontuurlijk en spannend en sluit in zijn geheel aan op de interesses van de jongeren. Daarnaast hebben de gasten die in het hostel verblijven een open geest en zijn erg sociaal naar de jongeren toe. De Surfvillage wekt daarmee ook een andere beleving bij de jongeren op. Ze zijn onderdeel van het grote verhaal en zijn even niet die probleemjongeren die naar een instelling gaan.

De ervaringsleersectoren

De activiteitencentrum biedt de jongeren de mogelijkheid om via ervarend leren te kunnen ontdekken waar hun talenten, creativiteit, passie en uiteindelijke kansen in de maatschappij liggen. Ervaringsgericht leren is simpel gesteld: leren door doen! De begeleiders ervaringsleer leren de jongeren de vaktechnische vaardigheden. Daarnaast geeft het ervaringsgericht leren jongeren zelfrespect en zelfvertrouwen, hetgeen bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling.

De ervaringsleersectoren die binnen de programmering ingezet worden zijn:

  • Zeilmakerij
  • Surfplanken reparatie
  • Horeca keuken
  • Timmerwerkplaats
  • Hostel