Dagbehandeling

De dagbehandeling is een intensieve behandeling voor jongeren van 9 t/m 16 jaar die geheel of gedeeltelijk niet in school terecht kunnen.

  • Te plaatsen jongeren vertonen gedragsproblemen/grensoverschrijdend of ontspoord gedrag. Concrete voorbeelden: verbale en/of fysieke agressie, opstandig gedrag, dreigen, verstorend gedrag in de les, autoriteitsproblemen, onvoldoende bereidheid zich aan regels en afspraken te houden.
  • Te plaatsen jongeren vertonen problemen gerelateerd aan de eigen schoolloopbaan en het onderwijs. Concrete voorbeelden: geen motivatie voor schoolwerk, slechte leerresultaten, ontbrekende leervoorwaarden, dreigende stagnatie of uitval, problematisch verzuim, geschorste of verwijderde leerlingen, leerlingen die mogelijk niet op hun plaats zijn in het reguliere onderwijs.

Het doel voor de jongeren is om na een bepaalde periode weer aansluiting te vinden bij het reguliere onderwijs die past bij hun behoeften. De dagbehandeling vindt plaats in het activiteitencentrum. De activiteitencentrum bevindt zich in een landhuis in het mangrove gebied, bestaande uit de ervaringsleersectoren horeca keuken, zeilmakerij, surfplanken reparatie, timmerwerkplaats, hostel en een hindernisbaan. De dagbehandeling is open van maandag t/m vrijdag (8.00-12.00 uur), ook tijdens schoolvakanties. De jongeren worden door de bus van de stichting opgehaald en thuis gebracht. In de ochtend krijgen zij een ontbijt aangeboden. Binnen de dagbehandeling zijn er 2 vaste groepsopvoeders die de groep aansturen. Zij zijn getraind in het observeren en rapporteren, schrijven van programmering, het werken met thema’s en geven van activiteiten.